Winning van aardolie en aardgas

Satellietexploratie
Om de aardolie uit de grond te halen moet men boren. Maar voordat men daaraan begint, moet het wel zeker zijn of daar ook daadwerkelijk aardolie aanwezig is. Hierbij maakt men gebruik van satellietexploratie. In de eerste fase van satellietexploratie wordt de (zee)bodem nauwkeurig onderzocht. Hiervoor worden satellieten gebruikt, die op 100 km afstand van de aarde zeer precieze opnames van het aardoppervlak maken. Specialisten analyseren deze opnames en zoeken hierbij naar de drie gesteentelagen (moedergesteente, dekgesteente en reservoirgesteente), die mogelijk op aardolie kunnen wijzen.

Seismische technieken
Bij seismische technieken maakt men gebruik van een seisbron. Zowel de grond als de zeebodem kunnen hiermee in kaart worden gebracht. Gespecialiseerde vrachtwagens en schepen die voorzien zijn van een seisbron worden hiervoor gebruikt.

Een seisbron produceert akoestische golven. Met behulp van uiterst gevoelige microfoons worden er van deze akoestische golven echo's gemaakt. Aan de hand van de snelheid waarmee de geluidsgolven zich voortbewegen, wordt de aard van de bodem bepaald.

Door alle teruggekaatste golven met dezelfde duur te verbinden, ontstaat er een kaart die de ondergrondse lagen weergeeft. Dit heet een echografie. Geologen kunnen koepels van aardolievindplaatsen verkennen aan de hand van zo'n echografie van de ondergrond.

Geologen in actie
Geologen zijn wetenschappers die de structuur en ontwikkeling van de aardkorst bestuderen. Zij verzamelen grondmonsters aan de oppervlakte, die weergeven wat er zich onder de grond bevindt. Aan de hand daarvan bepalen zij of er aardolie in de grond zit.

Boren
Zodra er een ondergrondse koepel is gevonden kan men beginnen met boren. Ondanks alle onderzoeken die voorafgaan aan het boren, weet men tegenwoordig nog niet 100% zeker of er ook echt aardolie aanwezig is. Gemiddeld is slechts één op zeven boringen succesvol en komt er ook daadwerkelijk aardolie naar boven.

De boortoren
Een boortoren dient als constructie voor een aantal boorpijpen die door een draaitafel worden aangedreven. Ze kunnen een gat boren met een diameter van 20 centimeter tot 1 meter.

De boorbeitel boort met een snelheid van verschillende tientallen meters per uur, tot op een diepte van meer dan 10 km. De boorbeitel verpulvert het gesteente. Om te kijken of er aardolie aanwezig is dat gewonnen kan worden, vindt er eerst een uitgebreide analyse plaats.

Verschillende soorten offshore booreilanden

Vast booreiland (tot een diepte van 500m)
De boortoren wordt op het dek van een stalen toren geplaatst waarvan de poten in de zeebodem worden vastgezet.

Zelfoprichtend platform (tot een diepte van 200m)

Dit platform wordt door sleepboten naar de boorplaats gesleept. Het is voorzien intrekbare poten die tot op de zeebodem worden neergelaten en dan het platform weer oprichten, zodat het boven de hoogste golven uitkomt.

Semi-verzinkbaar platform (tot een diepte van 1500 m)
Een boorplatform op zee dat door ballasttanks en verankeringlijnen stabiel wordt gehouden, ondanks de deining.

Schip met dynamische positionering
Akoestische bakens op de zeebodem zenden continu een signaal uit dat een verticale lijn boven de boorput aangeeft. Bij sterke golfslag houden de schroeven het schip op zijn plaats. Het schip gebruikt ook satellietpositionering.

 

Zeeland Refinery