Raffinage

Veiligheidsvoorschriften
Een raffinaderij is een fabriek waar ruwe olie wordt gescheiden en verwerkt tot verhandelbare producten. In de raffinaderij gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het is van groot belang dat iedereen zich hieraan houdt. In de raffinaderij ben je verplicht speciale kleding te dragen, zoals een veiligheidshelm en katoenen handschoenen.

Raffinage en verwerking
Zeeland Refinery is een raffinaderij waar aardolie wordt verwerkt tot nuttige producten. Deze worden stapsgewijs uit de ruwe olie gehaald. Voorbeelden van producten zijn benzine die je op het tankstation koopt, gas om op te koken, of het product nafta waarmee onder andere plastic speelgoed of bepaalde delen van een auto wordt gemaakt.

Het verwerken van aardolie is terug te brengen tot 4 stappen:

 • scheiding,
 • zuivering,
 • verbetering en
 • menging.

 

A. Scheiding
Als aardolie bij Zeeland Refinery aankomt is het een mengsel van heel veel producten. Deze producten moeten van elkaar worden gescheiden. Dit is de eerste fase van de aardolieverwerking. De aardolie wordt opgewarmd en tot koken gebracht. Een groot gedeelte verdampt en wordt in een grote destillatietoren opgevangen. Het andere deel van de aardolie blijft vloeibaar op de bodem van de toren. Deze producten zijn het resultaat van de scheiding.

B. Zuivering
Na de scheiding moeten de producten worden gezuiverd. Ook deze zuiveringsoperatie begint met het opwarmen van de producten.

C. Verbetering
Na deze twee stappen zijn lang niet alle producten al geschikt voor gebruik en moeten nog worden verbeterd. Zo'n verbeteringsbehandeling wordt bijvoorbeeld toegepast op benzine.

D. Menging
Ten slotte worden alle producten naar grote opslagtanks overgeheveld waar ze worden bewaard. Op dat moment gaan sommige producten nog door een mengeenheid. Na deze fase zijn alle olieproducten geschikt voor gebruik.

Uit de verwerking van aardolie ontstaan veel verschillende producten. Het is verrassend om te zien hoeveel je allemaal uit aardolie kan halen. Een aantal producten op een rij:

 • Gas: Boven in de destillatietoren vind je het lichtste product, aardgas. Dit kan bijvoorbeeld dienen om elektriciteit te maken of om fabrieken te laten draaien.
 • Propaan - butaan: Vervolgens heb je propaan en butaan. Dit zijn vloeibare gassen die in flessen worden geperst en voor verwarming worden gebruikt. Zo bevatten de gasflessen van een kampeerkooktoestel of gasbarbecue butaan.
 • Nafta: Daaronder vind je nafta, die in andere fabrieken dienen om plastic, rubber, verf en zelfs bepaalde textielvezels te maken.
 • Benzine: Vervolgens is er benzine. De lichtere benzine wordt gebruikt in auto's en de zwaardere benzine, kerosine, is de brandstof voor vliegtuigen.
 • Stookolie: Stookolie is zwaarder dan benzine en kerosine en wordt gebruikt om schepen te laten varen en sommige fabrieken te doen draaien.
 • Smeermiddelen: Nog zwaarder zijn smeermiddelen. Die worden gebruikt bij verschillende mechanische technieken. Ze zorgen ervoor dat wrijving tussen bepaalde onderdelen wordt verminderd.
 • Zware stookolie: De nog zwaardere producten, bitumen, worden gebruikt in de bouwsector. In bijvoorbeeld het asfalt op de wegen zijn bitumen verwerkt.
 • Zwavel: Aardolie bevat ook zwavel. Na raffinage wordt zwavel in andere fabrieken gebruikt om er verschillende producten van te maken. Zo zit er zwavel in luciferkoppen om de ontsteking van de vlam mogelijk te maken.

De opslag

Ruwe aardolie
Als de ruwe aardolie is gelost, wordt het opgeslagen in grote reservoirs, totdat de olie verder verwerkt wordt. De grote opslagreservoirs die tegenwoordig worden gebruikt, zijn dubbelwandig en hebben een dubbele bodem om het lekken van koolwaterstoffen te voorkomen.

LPG
LPG wordt opgeslagen in langwerpige reservoirs van 3 000m3. Om veiligheidsredenen en omwille van het milieu worden de reservoirs afgedekt met aarde.

Het vervoer

Schepen
Schepen worden geladen via leidingen. Deze leidingen staan in verbinding met de raffinaderij, zodat het product direct op het schip terechtkomt.

Vrachtauto's
Ook vrachtwagens vervoeren olie en gas. Deze zijn voorzien van damprecyclingssystemen. De laadinstallaties vangen de dampen (lichte koolwaterstoffen) op en zorgen ervoor dat deze dampen hergebruikt worden. Ze voorkomen dat de lichte koolwaterstoffen bij het laden in de lucht terechtkomen.

Spoorwegen
Laadinstallaties van de spoorwegen worden gebruikt om grote hoeveelheden producten te leveren aan grote klanten. Daarnaast worden ze ook gebruikt om petroleumdepots te bevoorraden. Zo voorkom je dat de vrachtwagens helemaal tot aan de raffinaderij moeten rijden voor hun bevoorrading. De producten van Zeeland Refinery worden niet per spoor vervoerd, omdat de raffinaderij niet vebonden is met het spoorwegnet.

Pijpleidingen
Vervoer via pijpleidingen blijft het eenvoudigst en voordeligst voor grote hoeveelheden producten tussen twee plaatsen. Pijpleidingen zijn milieuvriendelijk, ze verminderen de overlast door het wegtransport. Hierbij moet je denken aan files en uitlaatgassen. Het transport in het pijpleidingensysteem kan over het hele tracé worden onderbroken en er kunnen zelfs één of meerdere gedeelten worden afgesloten.

 

 

Zeeland Refinery