Transport van grondstoffen en producten

Ruwe aardolie
Ruwe aardolie kan op twee manieren worden getransporteerd, namelijk over zee en via oliepijpleidingen. Het transport over zee met tankschepen of tankers is zeer flexibel. De bestemming van de lading kan op elk ogenblik worden aangepast. De capaciteit van de tankschepen bedraagt vaak meer dan 200 000 ton. Hiermee kan een gemiddelde raffinaderij 1 tot 2 weken vooruit.

De eenvoudigste manier om ruwe aardolie te vervoeren, is via oliepijpleidingen. De aardolie wordt dan constant door een buis gepompt. Pompstations om de 60 tot 100 km zorgen ervoor dat de aardolie onder druk blijft staan met een snelheid van 1,8 tot 2 m/s. Deze grote leidingen over land of onder zee vormen echte netwerken. Nadelen zijn de grote investeringen en de beperkte flexibiliteit.

Aardgas
Aardgas kan via pijpleidingen worden vervoerd. Als aardgas eerst verwerkt, gezuiverd en vloeibaar gemaakt wordt (Liquefied Natural Gas), wordt het opgeslagen in een LNG-tanker en via schepen en vrachtwagens getransporteerd.

 

 

Zeeland Refinery