Zorg voor Milieu

Milieuzorg

In onze raffinaderij is milieuzorg een dagelijkse bezigheid. We maken benzine, diesel en chemische producten. Die hebben we hard nodig en zijn tegelijk niet zo goed voor het milieu.

Zeeland Refinery doet zijn best om ervoor te zorgen dat het maken en gebruiken van deze stoffen gebeurt op een manier die het milieu zo min mogelijk belast. In de fabriek wordt er op gelet dat er geen onnodig schadelijke stoffen vrijkomen of weglekken naar het milieu.

Ook na het tanken van de benzine werkt Zeeland Refinery aan een beter milieu. Door bepaalde stoffen toe te voegen aan brandstof, ontstaan er minder vuile uitlaatgassen. Op die manier probeert Zeeland Refinery de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken.

In Frankrijk staat een onderzoekslaboratorium van Zeeland Refinery waar ze proeven doen met schonere benzine en diesel. Ook zijn ze hier bezig met het verbeteren van 'biobrandstoffen'. Dat is benzine en diesel waar plantaardige olie of alcohol uit graan en suikerbieten aan is toegevoegd. Dat is duurzaam en wat beter voor het milieu. Het bijmengen van plantaardige olie bij diesel klinkt eenvoudig, maar het is een uiterst uitgekiend proces. Biodiesel moet aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen zodat motoren niet beschadigd raken.

Bijna geen afval!
Per jaar raffineren we bij Zeeland Refinery Nederland 9,5 miljoen ton aardolie. Bijna alle olie wordt verwerkt tot kant en klare eindproducten. Alle onderdelen van de olie vinden wel een bestemming. Het meeste wordt gebruikt als brandstof. Naast de brandstoffen maakt de raffinaderij ook grondstoffen voor de chemische industrie. Zo wordt plastic uit het olieproduct nafta gemaakt en wordt de zwavel ,die uit de producten gehaald wordt, gebruikt bij de fabricage van rubber en medicijnen.

Wat er aan afval overblijft wordt verbrandt in speciale verbrandingsinstallaties die de vrijkomende rook zo veel mogelijk schoonmaken.

Zie ook Zorg voor het milieu in de rubriek De Raffinaderij

 

 

Zeeland Refinery