Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving rond graafwerkzaamheden

Het buisleidingdossier wordt sinds 2007 beheerd door het Ministerie van VROM. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe wet- en regelgevingen, waaronder de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De WION heeft tot doel het aantal graafincidenten met kabels en leidingen te verminderen. Dankzij deze wet komt er op termijn een zeer secure kaart met alle leidingen en kabels die ondergronds liggen. Dit is absoluut noodzakelijk omdat graven zonder toestemming vaak veel schade met zich meebrengt. Alleen al voor de raffinaderij geldt dat zestig procent van de schades aan de leiding daardoor is ontstaan. Slechts twee keer in ruim 35 jaar zijn lekkages ontstaan door andere oorzaken.

De invoering van de WION heeft zowel voor grondroerders, landeigenaren als voor leidingbeheerders gevolgen. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht de hele leiding na te meten en de ligging binnen een marge van één meter aan te geven. Dit brengt veel extra werkzaamheden met zich mee. De WION heeft ook voor de landeigenaren een grote impact. Zo moeten ook zij, verplicht mechanische werkzaamheden en graafwerkzaamheden dieper dan 0.50 cm onder het maaiveld melden bij het kadaster. Het kadaster gaat dan na of u daar veilig werkzaamheden, zoals graven, draineren of diepploegen, kunt uitvoeren zonder op kabels en leidingen te stuiten. De WION brengt voor alle partijen extra kosten en inspanningen met zich mee. Toch zien we de WION als een positieve ontwikkeling, omdat deze wetgeving op termijn profijt oplevert voor iedereen. Graven zal in de toekomst namelijk een stuk veiliger worden als er een duidelijke ondergrondse kaart beschikbaar is.

Zie ook: graafwerkzaamheden melden.

 

Zeeland Refinery