Veiligheid is prioriteit

Het transport van olie via pijpleidingen is de meest veilige en efficiënte manier van vervoer. Daarom is het goed onderhouden van de pijpleidingen prioriteit nummer één. Inspecties vinden op diverse manieren plaats: al lopend, met de auto of vanuit een helikopter houden de medewerkers van de raffinaderij het tracé goed in de gaten. Zij kijken of er geen verzakkingen zijn en of er bijvoorbeeld geen verkleuringen te zien zijn in het veld. Daarnaast wordt de beschermende laag van de pijpleiding (coating) met meetapparatuur van buitenaf geïnspecteerd. Wij controleren de pijpleiding ook aan de binnenkant via inline-inspectie. Speciale apparatuur meet de wanddikte van de buis. De computer vergelijkt en analyseert de resultaten van de diverse inspecties, waardoor 100% duidelijkheid ontstaat over de staat van de pijpleiding.

Vanuit veiligheidsoogpunt is ook voor de omgeving duidelijk waar de pijpleiding loopt, dankzij de speciale markeringspalen. Deze opvallende oranje palen markeren de plaats van de leiding in het veld. Bovendien staat ons telefoonnummer erop vermeld. Mocht u iets ongewoons signaleren in de buurt van de pijpleiding, dan kunt u ons meteen bellen. Want het is prettig als landeigenaren en omwonenden met ons meedenken.

 

Zeeland Refinery