Melden graafwerkzaamheden

Meld uw graafwerkzaamheden aan!

Wanneer een landeigenaar of een professioneel grondroerder wil graven in de strook waar de pijpleiding ligt, moet hij dat melden bij het kadaster. Volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is het verplicht om iedere 'mechanische grondroering' in de buurt van de pijpleidingen en kabels te melden. Een mechanische grondroering kan bijvoorbeeld zijn: graven, het plaatsen van een hekwerk, ploegen, cultiveren, draineren of een paal in de grond slaan.

Tot 31 december 2010 wordt de WION niet gehandhaafd voor agrariërs, die op eigen terrein niet dieper graven dan 50 cm. Wordt er wel dieper gegaan dan 50 cm, dan is ook een agrariër verplicht om een graafmelding te doen. Vanaf 2011 vervalt deze uitzonderingsregel. Er zijn drie soorten meldingen: een oriëntatiemelding, een graafmelding en een calamiteitenmelding. Via de website van het kadaster kan iedereen een melding (KLIC) maken van graafactiviteiten. Per melding worden kosten in rekening gebracht.

Meer informatie op

www.kadaster.nl/klic

 

Zeeland Refinery