Opslag en pijpleiding

Olie: een echte wereldreiziger

Zeeland Refinery vervoert haar grondstoffen en eindproducten bij voorkeur via pijpleidingen onder de grond. Voor olieproducten is dit de meest veilige manier van transport. Bovendien is het een duurzaam transportmiddel, er ontstaat immers geen milieu- of luchtvervuiling. Ook vervelende neveneffecten zoals geluidsoverlast of files zijn niet aan de orde via het pijpleidingtransport.

De ruwe olie dient als grondstof voor de raffinaderij en komt uit verschillende delen van de wereld zoals, het Midden-Oosten, Rusland en de Noordzee. Schepen vervoeren de olie naar Rotterdam waar het opgeslagen wordt in grote tanks op de Maasvlakte Olie Terminal. Daarna verloopt het transport via een 138 kilometer lange pijpleiding naar Zeeland Refinery in Vlissingen. De pijpleiding kruist onderweg wegen, waterwegen en percelen van overheden, agrariërs en particulieren enzovoorts. Naast deze pijpleiding lopen er ook leidingen naar de zeesteiger in de Westerschelde (zie bijgaande foto) en één onder de Westerschelde naar Terneuzen.

De geraffineerde olie verlaat als diverse eindproducten de raffinaderij in Vlissingen. Via de pijpleidingen gaat de reis per schip of tankauto weer verder naar verschillende eindstations en afnemers. Kortom; de olie maakt van winning tot gebruiker een hele wereldreis.

 

Zeeland Refinery