Donatie en sponsoring

Een beleidspunt van Zeeland Refinery is het zijn van een goede buur door enerzijds het beperken van eventuele overlast en anderzijds door ondersteuning van een aantal sociale en maatschappelijke activiteiten.

Zeeland Refinery heeft een drietal fondsen beschikbaar gesteld voor kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve en sportevenementen welke in kleine bedragen worden verdeeld binnen de provincie Zeeland.

Omdat wij vrijwilligerswerk voor de gemeenschap waarderen en stimuleren is het ook voor onze eigen (contractor)medewerkers mogelijk om een sponsor- of donatie-aanvraag in te dienen voor een vereniging of club waar zij lid van zijn.

Wij sponsoren echter geen organisaties met een winstoogmerk, individuen en activiteiten met een politiek of religieus karakter.

De communicatiecommissie maakt een keuze uit vele aanvragen. Het kan dan ook voorkomen dat verzoeken afgewezen moeten worden ondanks dat deze wel aan alle criteria voldoen. Een donatie in een bepaald jaar is altijd eenmalig en geen garantie voor herhaling.

Criteria voor onze keuzes zijn o.a. het gemeenschappelijke en openbare karakter, de verwezenlijking van nieuwe initiatieven, het sociale- of culturele draagvlak in de omgeving en geografisch spreiding van het project.

Bij sponsering zullen afspraken gemaakt worden over de tegenprestatie. Bij donaties doen wij dat niet, al vinden wij het natuurlijk altijd leuk als u onze bedrijfsnaam vermeldt in bijvoorbeeld uw communicatiemiddelen.

Uw onderbouwde verzoeken kunt u met uw volledige personalia en bank- of girorekening sturen naar:

Zeeland Refinery N.V.
Afdeling Communicatie - donatieverzoek
Postbus 210
4380 AE Vlissingen

 

Enkele voorbeelden van door Zeeland Refinery gesponsorde activiteiten zijn:

  • Zeeland Refinery Cultuurprijs van de Gemeente Borsele
  • Stichting Zeeuwse Schaapskudde
  • Cultuurprogramma Kerkje van Ellewoutsdijk
  • Zeeland Refinery Tennistoernooi Alliance Française
  • Stichting Zeeuwind (windmolens)
  • Restauratie molen Heinkenszand
  • Oologsmuseum Nieuwdorp
  • Beelden aan het water Goes

 

 

Zeeland Refinery