Water en bodem

Water
Schoon water wordt schaars en kostbaar. Zeeland Refinery besteedt daarom ruim aandacht aan het gebruik van water in het raffinageproces en de behandeling van afvalwater.

Bij het raffinageproces wordt veel water gebruikt. Water wordt voor tal van toepassingen gebruikt: spoelen, koelen of als transportmiddel. Kortom, water is een belangrijk onderdeel van het productieproces van nafta, LPG, kerosine, benzine, diesel, oplosmiddelen en andere petrochemische producten.

Water wordt daarbij gebruikt voor het transport van warmte binnen het proces, als middel om warmte af te voeren (koelen) of als krachtbron: stoom. Tenslotte is water een belangrijk procesmiddel om zouten en zwavel van de aardolie te scheiden.

Zouten, die van nature in de ruwe olie zitten, lossen bij een temperatuur van 130 graden Celsius op in water. Het proceswater, dat hierbij gebruikt wordt, wordt gedeeltelijk gerecycled en gedeeltelijk gereinigd via een behandelingsinstallatie.

Water wordt ook gebruikt om 'strip-stoom' te maken. Door ruwe aardolie te behandelen met ('kokendhete') stoom, worden lichte bestanddelen, zoals stookgassen, afgescheiden. Ook deze processtoom wordt gereinigd.
Pas na deze twee 'natte' processtappen begint het 'echte' raffinageproces.

In het verleden werd drinkwater gebruikt, maar daar is Zeeland Rerfinery vanaf gestapt. Tegenwoordig wordt 'industriewater' ingezet. Dit water is minder complex behandeld en voldoet aan andere normen dan die aan kostbaar drinkwater worden gesteld. De productie van industriewater is eenvoudiger, minder belastend voor het milieu en daardoor ook goedkoper.

Zoals gezegd wordt proceswater ook gebruikt om afvalstoffen af te voeren. Ons afvalwater wordt eerst intern gezuiverd. We scheiden de olie af en zuren worden eruit 'gestript'. Vervolgens gaat het afvalwater naar de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlissingen-Oost voor verdere zuivering.

Bodem
Om te voorkomen dat door morsen van producten bodemverontreiniging ontstaat, nemen we veel preventieve maatregelen. Al onze fabrieken staan op vloeistofdichte vloeren. Bovendien is bij de bouw van de raffinaderij een ondergronds drainagesysteem aangelegd. Met dat systeem pompen we het grondwater onder ons terrein constant op. Het grondwater stroomt dus naar ons toe in plaats van dat het wegstroomt. We controleren het opgepompte grondwater continu. Vervuilingen komen daardoor direct aan het licht.

 

 

Zeeland Refinery