LEVENSLOOPREGELING/

VITALITEITSREGELING

Sinds 1 januari 2006 heeft Zeeland Refinery een uitgebreide Levensloopregeling, en daarop gebaseerd een vaste bijdrage van 5,25% van het bruto jaarloon, uit te betalen in 12 maandelijkse termijnen.

Vanaf 1 januari 2012 is de mogelijkheid tot deelname aan een levensloopregeling voor nieuwe medewerkers komen te vervallen. De bovengenoemde bijdrage van 5,25% blijft van kracht en wordt voor nieuwe medewerkers in 2012 bij het salaris uitbetaald.

 

Zeeland Refinery