SAFETY FIRST

Bij iedere stap of beslissing die tijdens de productie van brandstof wordt genomen, wordt systematisch gekeken naar

• De consequenties voor de veiligheid
• Eventuele gevolgen voor het milieu
• Effecten op de kwaliteit van het product

Zeeland Refinery heeft tal van gecertificeerde management systemen die waarborgen dat er consequent en veilig wordt gewerkt. Er is onafhankelijk (overheids-)toezicht op de werkwijze.

Werkwijze en toezicht zijn gebaseerd op Europese regels en nationale wetgeving zoals het Besluit Risico Zware Ongevallen uit 1999. De sector en de overheid hebben geleerd van incidenten uit het verleden. Men zet alles op alles om ongelukken te voorkomen. Als er onverhoopt toch iets fout gaat, zijn alle procedures gericht op het beperken van schade.

De verplichtingen die hierbij horen nemen overheid en raffinaderij beiden uiterst serieus. Zeeland Refinery heeft een veiligheidsrapport samengesteld waarin alle scenario's zijn beschreven die tot zware ongelukken zouden kunnen leiden. Bij ieder scenario horen preventiemaatregelen en een handelingsplan. De overheid controleert streng of het veiligheidsrapport grondig genoeg is. Aanbevelingen en eventuele eisen worden gerapporteerd aan het management van Zeeland Refinery. Het veiligheidsrapport wordt voortdurend aan de nieuwste inzichten aangepast.

Zeeland Refinery heeft de volgende systeemcertificaten:

• MAESTRO
• ISO 14001:2004 voor milieuzorg
• ISO 9001:2008 voor kwaliteitszorg
• IVG voor de interne inspectiedienst
• ISPS voor de havenbeveiliging

 

Zeeland Refinery