Nieuws


Informatiebijeenkomst olielekkage voor inwoners Vlake en omgeving goed bezocht

Tijdens de bijeenkomst werden de toedracht, het verloop van de werkzaamheden
tot dat moment en de verdere acties toegelicht. Na de uitleg was er ruim gelegenheid
tot het stellen van vragen, zowel in de zaal als bij verschillende informatiepunten
van de betrokken partijen. 

Een aantal omwonenden en betrokken landeigenaren waren niet tevreden over de
communicatie rond het bekendmaken van de lekkage en de wijze waarop sommige
zaken rond de werkzaamheden waren geregeld. Deze opmerkingen neemt de
raffinaderij zeer ter harte en zal trachten de verdere communicatie te verbeteren.

De raffinaderij en de betrokken overheden hebben als doel om de overlast voor de
omwonenden zo snel mogelijk te verminderen en om ervoor te zorgen dat het gebied
weer helemaal in goede staat wordt gebracht. Over met name het in goede staat
terugbrengen van het gebied spraken een aantal bewoners hun ongerustheid uit. De
raffinaderij werkt momenteel aan een herstelplan voor het gebied. Zodra dit gereed is
zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincie.

De werkzaamheden in het gebied zijn nog in volle gang. De reparatie van de leiding
vordert en het opruimen van de olie is voor het grootste deel gedaan. Nu de olie
nagenoeg uit de sloten verwijderd is worden ook de vervuilde slootkanten afgegraven.
De sloten en afwateringskanalen in het gebied worden voortdurend gecontroleerd en
wanneer er olie op het water wordt aangetroffen wordt dit direct opgeruimd.

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.