Nieuws


Informatiebijeenkomst saneringsplan olielekkage Vlake

De olielekkage deed zich op 20 oktober 2010 ten oosten van Vlake voor. Tijdens
drainagewerkzaamheden op een akker werd de olietransportleiding van
Total Raffinaderij Nederland geraakt en lekte er 200 kubieke meter aardolie weg.
Omdat de verpomping van de olie snel gestopt werd bleef de lekkage beperkt. 

Door de gelekte olie raakte een landbouwperceel vervuild met olie en kwam er via
drainagepijpen ook olie in enkele omliggende sloten terecht. Er werd direct begonnen
met het afgraven van de vervuilde grond en de olie in de sloten werd weggezogen met
behulp van vacuümwagens. Ook werd een deel van de slootkanten afgegraven. De
transportleiding werd binnen enkele weken gerepareerd.

Na deze eerste schoonmaak is een saneringsplan opgesteld om het gebied geheel
schoon en vrij van olieresten te maken. Het plan en de bijzonderheden betreffende
uitvoering van de sanering werden aan de bewoners van Vlake gepresenteerd door
vertegenwoordigers van het begeleidende milieutechnischbureau ABO, directievoerder
Arnicon, aannemer Heijmans en Total Raffinaderij Nederland. Ook waren er
vertegenwoordigers van de betrokken overheden, Provincie, Gemeente Reimerswaal
en het Waterschap aanwezig. Burgemeester Huisman van Reimerswaal opende de
informatiebijeenkomst.

Het saneringplan is volgens de wet Bodembescherming opgesteld en in de loop van
december werd het plan goedgekeurd door de Provincie. De sanering zal ongeveer vier
maanden in beslag nemen. Vanwege het winterweer hebben de
saneringswerkzaamheden vanaf half december drie weken stilgelegen. Wel bleef de
continue controle van de sloten op olieresten gehandhaafd en was er in deze periode
een vacuümwagen stand by om eventuele oliesporen op te zuigen in het gebied. Ook
de compartimentering van de sloten, om te voorkomen dat olieresten zich zouden
kunnen verspreiden, bleef gehandhaafd. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer
gestart.

De sanering houdt onder andere in het ontgraven van de verontreinigde grond en het
weghalen van de verontreinigde drainagepijpen. De verontreinigde grond wordt
afgevoerd naar officiële afvalverwerker ATM in Moerdijk. Tijdens het afgraven wordt
tegelijkertijd het vrijkomende grondwater continu gereinigd. Tijdens de werkzaamheden
worden er dagelijks grondmonsters genomen door de milieutechnisch begeleider. Aan
de hand van de analyse van de grondmonsters kan vastgesteld worden of alle vervuilde
grond is afgegraven. Daarna wordt de afgraving met gebiedseigen grond of schone
grond aangevuld. In de komende tijd zal er nog ongeveer 12.000 kubieke meter grond
afgevoerd worden. Samen met de al eerder afgevoerde grond komt naar verwachting
het totaal op 28.000 kubieke meter.

De sloten zullen in compartimenten droog gezet worden, zodat de bodem en
slootkanten verder gecontroleerd en zo nodig afgegraven kunnen worden. Ook hier
wordt aan de hand van dagelijkse grond- en watermonsters bepaald of de vervuiling
helemaal verwijderd is. Tijdens de werkzaamheden is continu een vacuümwagen
beschikbaar om vervuiling van het oppervlakte water te minimaliseren.

In een tweewekelijks overleg wordt de sanering opgevolgd door de Provincie, de
gemeente Reimerswaal en het Waterschap. Na de sanering zal een evaluatierapport
worden opgesteld en aan de Provincie Zeeland ter goedkeuring worden aangeboden.

Voor de transporten wordt via een tijdelijke route buiten de bebouwde kom van Vlake
een aansluiting gemaakt met de Oude Rijksweg (N289). In verband met de
verkeersveiligheid zal een deel van de Kamperweg tijdens werkdagen afgesloten
worden voor doorgaand verkeer. Het invoegen van het werkverkeer zal op de Oude
Rijksweg geregeld worden met verkeerslichten. In totaal zullen er ruim 2000 transporten
(aan- en afvoer grond en materieel) plaatsvinden. Alle vrachtwagens worden
schoongespoten voor ze de weg op gaan en de wegen worden continu
schoongehouden. 

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.