Nieuws


CdK mevrouw Peijs slaat 1e paal nieuw controlekamergebouw

De bouw en (technische) inrichting vergt een totale investering van 27 miljoen Euro.
In het gebouw zal de controlekamer voor de besturing en logistieke sturing van de
raffinageprocessen gehuisvest worden, evenals het laboratorium en een aantal kantoren.

De raffinaderij is, gezien het huidige economische klimaat, bijzonder blij met de bouw
van dit complex. De moederbedrijven, de oliemaatschappijen Total en Lukoil, geven met
deze investering van 27 miljoen Euro het signaal af dat ze veel vertrouwen hebben in
de toekomst van de raffinaderij. De realisatie van dit controlekamercomplex is een
belangrijke stap in de voortdurende modernisering van de raffinaderij.
 
De controle- en besturingssystemen, die in dit gebouw bediend gaan worden, zijn in de
afgelopen jaren geheel gemoderniseerd en behoren tot de meest geavanceerde in de
raffinagesector. Het nieuwe controlesysteem voor logistieke zaken werd op 13 april
jongstleden in bedrijf genomen. Met dit nieuwe gebouw en deze geavanceerde
besturingssystemen is de raffinaderij goed toegerust voor de komende jaren. Naar
verwachting zal het gebouw begin 2012 in gebruik worden genomen.
Uit het oogpunt van veiligheid komt het complex aan de rand van het terrein naast de
hoofdingang te staan. Het huidige controlegebouw staat midden op het terrein en
dateert van 1974, toen de raffinaderij zich in Vlissingen-Oost vestigde. Het gebouw zal
geheel explosiebestendig uitgevoerd worden. Deze veiligheidsvoorziening draagt extra
bij tot de totale veiligheidsmaatregelen van de raffinaderij. In het ontwerp zijn ook de

milieuaspecten meegenomen. De watervoorziening in het gebouw is gesplitst
in drinkwater en industriewater en er zullen milieuvriendelijke materialen verwerkt worden.

De aanbesteding van het gebouw heeft plaatsgevonden op basis van innovatieve
aanbesteding, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van de kennis en expertise die
in de markt aanwezig is. De firma Cordeel is de hoofdaannemer van het project. Deze
firma behoort tot de toonaangevende bouwgroepen in deze regio en heeft onder andere
een vestiging in Vlissingen-Oost. TRN heeft voor de firma Cordeel gekozen vanwege
hun veilige werkmethoden, de kwaliteit van de uitvoering en hun ervaring in soortgelijke
projecten. De vaste aannemers voor procesinstrumentatie en elektrische systemen in de
raffinaderij, de firma Cegelec en Imtech, zullen de installatie en aansluiting van de
procescontrolesystemen verzorgen. Deze installatiewerkzaamheden behelzen een
aanzienlijk deel van de totale bouwwerkzaamheden. Cegelec en Imtech verzorgen ook
de elektrische hoofddistributiesystemen en het communicatiesysteem.

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.