Nieuws


Versterken concurrentiekracht Zeeuwse industrie

Gezamenlijk persbericht

‘SMART DELTA RESOURCES PLATFORM’: samen de concurrentiekracht van de Zeeuwse industrie versterken

Industrie en overheid in zuidwestelijke deltaregio bundelen krachten voor een concurrerende energie- en grondstoffenpositie

Twaalf energie- en grondstofintensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio - Arcelor Mittal Gent, Arkema Vlissingen, Cargill, Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneuzen, Lamb Weston-Meijer, Sabic Bergen op Zoom, Suiker Unie, Yara Sluiskil, Zeeland Refinery en Zeeland Seaports, hebben het Smart Delta Resources platform opgericht (hierna SDR platform). De deelnemende bedrijven zijn er van overtuigd dat met vergaande samenwerking slimme oplossingen mogelijk zijn voor het huidige internationale concurrentienadeel en verlies van werkgelegenheid als gevolg van de nadelige energie- en grondstoffenpositie. Het gezamenlijk optrekken onder de paraplu van het SDR platform is ondersteund door de Provincie Zeeland en gefaciliteerd door Impuls Zeeland.

Bijzondere samenwerking
De samenwerking van de partijen in het SDR is bijzonder. De deelnemende bedrijven hebben een gezamenlijk energieverbruik van ongeveer 25% van de totale Nederlandse gasconsumptie. Die hoge concentratie aan energie- en grondstoffen intensieve bedrijven en de combinatie van sectoren, biedt grote mogelijkheden voor verdere synergie en innovatie én gezamenlijke groei.

De oprichting van het SDR komt voort uit de slechte concurrentiepositie van energie- en grondstofintensieve bedrijven op dit moment. Door de relatief hoge energie- en grondstofkosten zijn zij nu onvoldoende concurrerend ten opzichte van de industrie buiten Europa. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in verlies van werkgelegenheid en teruglopende investeringen. Om hier verandering in te brengen zijn de platformpartijen medio 2013 met elkaar in gesprek gegaan. Ze hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijk aanpak van dit concurrentienadeel. Deze verkenning heeft de partijen gesterkt in het besef dat de sleutel ligt in verdergaande samenwerking, cluster- en ketenversterking en het realiseren van slimme win-wins.

Synergie en slimme win-wins
Het SDR-platform zal op korte termijn de projecten in kaart brengen die de grootste kans bieden op een verbetering van de concurrentiepositie. Zij start daarvoor een grondige analyse van de kansen voor synergie en groei in de eerste helft van 2014. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor het grootschalig uitwisselen van rest- en afvalstromen.
Vervolgens zal het SDR kijken naar het concreet omzetten van deze kansen in reële en op korte en middellange termijn (5 tot 8 jaar) uitvoerbare business cases. Het is de ambitie projecten te realiseren die daadwerkelijk een omslag betekenen ten opzichte van de huidige energie- en grondstoffenpositie.

Het gezamenlijk optrekken onder de paraplu van het SDR platform, ondersteund door de Provincie Zeeland en gefaciliteerd door Impuls Zeeland, maakt het bovendien mogelijk om effectief en efficiënt in te zetten op het aantrekken van nationale en Europese fondsen die beschikbaar zijn voor de ontwikkeling en realisatie van regionale groeiprojecten.

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.