Nieuws


Succesvol eerste jaar voor het Smart Delta Recources Platform

Platform voor versterking concurrentiekracht Zeeuwse industrie levert ruim 20 projecten op voor samenwerking en synergie bij grondstoffen en energiegebruik

Een 20-tal kansrijke projecten die bijdragen aan duurzame groei van de Zeeuwse industrie. Dat is de oogst van het eerste jaar Smart Delta Resources Platform. De SDR bedrijven hebben gekeken naar concrete efficiencyslagen waar het gaat om grondstoffen en energiegebruik. Deze efficiency blijkt vooral te realiseren in samenwerking met andere partijen; door processtromen op elkaar aan te laten sluiten en door energie en reststromen uit te wisselen. Wat voor het ene proces afval is kan in het andere proces weer een grondstof blijken.

Door deze samenwerking het komende jaar verder te effectueren versterkt de industrie in de DELTA regio haar internationale concurrentiepositie en wordt de DELTA regio voor andere bedrijven nog aantrekkelijker om zich te vestigen.

Het SDR platform is een samenwerking van 11 energie en grondstof-en energie intensieve bedrijven, Arcelor Mittal Gent, Cargill, Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneuzen, Lamb Weston-Meijer, Sabic Bergen op Zoom, Trinseo (voorheen Styron), Suiker Unie, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery, in de Zuidwestelijke Delta-regio (inclusief West-Brabant en Noord-Vlaanderen). Zeeland Seaports, Provincie Zeeland en NV Economisch Impuls Zeeland ondersteunen en faciliteren dit initiatief actief.
Het SDR platform is opgericht om het hoofd te kunnen bieden aan een ongunstige energie- en grondstoffenpositie, vooral veroorzaakt door de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Sinds de oprichting in februari 2014, zoekt het platform naar concrete projecten om de concurrentie achterstand snel in te lopen. De aanname daarbij is dat door energie- en grondstoffenprocessen en stromen op een slimme manier aan elkaar te koppelen er veel synergie is te bereiken waardoor de productiekosten voor meerdere partijen tegelijk kunnen worden verlaagd. Kern van het platform is dus samenwerking.

Om deze concrete projecten te vinden stond het eerste jaar vooral in het teken van diepgravende studie en analyse uitgevoerd door ISPT en ECN. Deze studie bracht een lijst van 180 mogelijke projecten voort. Een lijst die door nadere selectie en keuze door het platform is teruggebracht tot een top 20 kansrijke projecten.

Studie toont toegevoegde waarde van verbindend netwerk tussen bedrijven
Uit deze 20 projecten wordt ook duidelijk dat economische vooruitgang en verduurzaming hand in hand gaan. Het gaat bijvoorbeeld om projecten op het gebied van water, restwarmte, gassen en anorganische stoffen (zouten, basen en zuren). De studie maakt ook duidelijk dat het aanleggen van de juiste fysieke verbindingen, zoals pijpleidingen en het beheer hiervan, voor veel meer economische dynamiek zorgt, met alle positieve gevolgen voor groei en werkgelegenheid.

“Het unieke van de SDR-studie is de munitie die het levert voor reële en concrete samenwerking tussen chemie, staal, voedsel en energiebedrijven”, aldus Guido Custers voorzitter SDR Board. “Een dergelijke samenwerking is uniek in Nederland en zorgt ervoor dat onze regio zich optimaal positioneert voor duurzame groei.“

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.