Nieuws


Zeeland Refinery krijgt Zeeuwse Aanmoedigingsprijs Logistiek 2015

Tijdens een event van Zeeland Connect, Zeeland op de kaart als het om logistiek gaat, kreeg onze raffinaderij op 7 oktober 2015 de Zeeuwse Aanmoedigingsprijs Logistiek 2015 uitgereikt. Zeeland Refinery krijgt de prjis van de Provincie Zeeland en Zeeland Connect voor haar initiatief tot en bijdrage aan de ontwikkeling van een online meldsysteem voor tankschepen. Zeeland Connect is een logistiek samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs en heeft als doel de logistiek in Zeeland te versterken. Gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Carla Schonknecht, reikte de prijs uit.

Zeeland Refinery (ZR) krijgt de Zeeuwse Aanmoedigingsprijs Logistiek 2015 voor haar bijdrage aan het project Uniform Aanmelden Barges (UAB). UAB is een online tool die het voor de tank binnenvaart mogelijk maakt zich voor het laden of lossen bij een terminal aan te melden. Doordat bekend is welke tankschepen wanneer aankomen is de terminal beter in staat het laadproces te sturen en kan de beschikbare capaciteit beter benutten. De verwachte laad- en lostijden worden ook weer online naar de schippers terug gemeld. Dit levert het zowel de terminal als de schipper tijdswinst op en laadsteigers en wachtplaatsen worden niet langer bezet dan nodig is.

Zeeland Refinery heeft als pilot site aan dit project deelgenomen en een voortrekkersrol vervuld. De inzet en expertise van diverse medewerkers van ZR hebben, mede door het enthousiasme en de inzet van de afdeling Offsites, een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de tool Uniform Aanmelden Barges..

De pilot van het UAB project is in 2013 gerealiseerd en in 2014 is een begin gemaakt met het uitbreiding van de functionaliteit en de uitrol naar andere bedrijven. ZR heeft deze uitrol vanaf het eerste moment ondersteund en zelf het initiatief genomen de resultaten met de andere leden van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) te delen.

Ook in een aantal vervolg trajecten heeft ZR zich ingezet, zoals bij de landelijke uitrol van WiFi voor binnenhavens. ZR heeft een proefopstelling gefaciliteerd om deze installatie in een industriële omgeving met veel staalconstructies te testen. De uitkomsten van deze proef zijn vervolgens landelijk toegepast.

Samenvattend: Zeeland heeft als proeftuin gefungeerd voor het efficiënter maken van het laad- en losproces voor de tank binnenvaart. ZR heeft als pilot site niet alleen de totstandkoming mogelijk gemaakt, maar ook een grote bijdrage geleverd aan de uitrol binnen en buiten Zeeland.

Gedeputeerd Schonknecht reikt logistiekprijs uit aan algemeen directeur Tanneguy Descazeaud

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.