Nieuws


Lekkage oliepijpleiding bij Vlake

De leiding is lekgeraakt en er is olie uit de leiding gelekt. Het lek bevindt zich
ongeveer op 780 meter ten oosten van het kanaal door Zuid-Beveland.

De sectieafsluiters, afsluiters die de leiding verdelen in korte stukken, zijn nog vóórdat
de schade aan de raffinaderij gemeld was, door de raffinaderijmedewerkers gesloten
omdat men een ongewone drukval in de leiding waarnam. Daardoor is de hoeveelheid
olie die kon lekken zoveel mogelijk beperkt.

Direct na de melding zijn gespecialiseerde firma's aan het werk gegaan om verspreiding
van de olie via sloten in de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. De sloten zijn
afgedamd en er zijn vacuümtrucks ingezet om het vervuilde water op te zuigen
(vacuümtrucks zijn vrachtwagens die vloeistoffen kunnen opzuigen). Gedurende de
hele nacht is men hard aan het werk geweest en ook de komende dagen zal men nog
doorwerken. Het vervuilde slootwater wordt naar de raffinaderij gebracht. Het
verwijderen en afvoeren van de vervuilde grond zal naar verwachting enkele weken
duren.

De beheerder van de pijpleiding is aan het bezien hoe de leiding zo snel mogelijk veilig
gerepareerd kan worden. Dit zal naar verwachting enkele dagen duren. Alle betrokken
autoriteiten zijn geïnformeerd. In het gebied heerst nog stank vanwege de gelekte olie.
De overlast is al wel verminderd.

De raffinaderij zal de omwonenden spoedig informeren over de ontstane situatie
en de verdere schoonmaakwerkzaamheden.

Naar overzicht >>

Zeeland Refinery


Werken bij zeeland refinery

Zeeland Refinery is één van de beste werkgevers van Zuid-West Nederland. We doen er alles aan om onze medewerkers te binden. Omdat we onderdeel zijn van twee multinationals ligt de wereld bij ons letterlijk en figuurlijk voor je open. Er werken bij de Raffinaderij circa 400 medewerkers, waarvan een groot deel in een 5-ploegendienst.

Je kunt ons altijd een open sollicitatie sturen.


Vacatures bij de Total Groep

De marketing organisatie van Total in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft doorlopend behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Kijk voor vacatures op www.total.nl.

Ook Total Exploratie en Productie (E&P) in Den Haag heeft regelmatig vacatures. Deze worden gepubliceerd op de internationale site van E&P.

Wil je internationaal carrière maken kijk dan op de site van de Total Group. Hier staan alle vacatures wereldwijd vermeld.