Onze producten

Zeeland Refinery maakt van ruwe aardolie brandstoffen. In een geavanceerd raffinageproces halen we uit de crude, (ruwe aardolie) de volgende brandstoffen:

  • LPG
  • benzine
  • kerosine
  • diesel
  • stookolie (voor de scheepvaart)

Daarnaast maken we in kleinere hoeveelheden oplosmiddelen en grondstoffen voor het maken van kunststoffen.
Hoe we deze producten maken, laten deze animaties zien:

'Raffinage van olieproducten' (Nederlands)

'Refining' (English)

LPG
LPG staat voor Liquified Petroleum Gas dat met name wordt gebruikt als brandstof in verbrandingsmotoren. LPG is een mengsel van propaan (C3H8) en butaan (C4H10).

LPG is schoner dan benzine of diesel: omdat het bestaat uit heel lichte componenten die veel waterstof bevatten. Bovendien 'gedraagt' het zich beter in een automotor wat leidt tot betere verbranding. De uitlaatgassen zijn dus schoner.

 

Benzine
Benzine bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen met relatief veel aromaten. Vroeger bevatte Benzine veel Benzeen, daaraan dankt benzine zijn naam.

De brandstof benzine wordt steeds schoner. Benzeen is kankerverwekkend en er zit tegenwoordig niet meer dan 1% in benzine. Lood, dat vroeger werd toegevoegd omdat het beter was voor de motor, is ook uit de benzine gehaald. We tanken tegenwoordig allemaal loodvrij. Ook zwavelverbindingen zijn verwijderd om luchtverontreiniging tegen te gaan. Overige schadelijke emissies zoals verzurende stikstofoxiden worden door de katalysator in de uitlaat omgezet in onschadelijke gassen.

Voor je het bij de pomp tankt heeft benzine heel wat nabewerkingen gehad. Zo zorgt Zeeland Refinery ervoor dat benzine tijdens een warme zomer minder snel verdampt dan tijdens de wintermaanden. Zeeland Refinery voegt ook additieven (ook wel dopes genoemd) toe aan haar benzine die goed zijn voor de motor, de prestaties en voor het milieu.

Methyl-tert-butylether voorkomt dat benzine onregelmatig verbrandt en de motor onregelmatig gaat lopen. Deze stof is milieuvriendelijker dan het vroegere lood. Het octaangetal op de pomp (euro 95 of super 98) zegt iets over de kwaliteit van deze benzine. Hoe hoger het getal, hoe beter deze benzine verbrandt (vooral onder extremere omstandigheden) en hoe beter de motor dus loopt.

Diesel
Deze brandstof draagt de achternaam van een motorenbouwer. Rudof Diesel vond in de 19e eeuw de dieselmotor uit. Diesel is een 'zwaardere' brandstof dan benzine. Het voordeel is dat hij uit zichzelf ontbrandt als je hem samenperst! Je hebt in feite dus geen vonk (van een bougie) nodig, de compressie in de motor zelf is genoeg.

Ook diesel wordt gedestilleerd uit aardolie waarna het nog veel nabewerkingen krijgt. Diesel kan stollen als het kouder wordt, vergelijk het maar met frituurvet. We zorgen er daarom voor dat diesel zomer en winter door de motor kan blijven stromen. We maken de diesel schoon. We halen er zwavel, stikstof en metalen uit.

Zeeland Refinery maakt verschillende dieselkwaliteiten, voor zware en lichte motoren. Omdat niet alle dieselsoorten ontbranden onder dezelfde omstandigheden, wordt er gekeken naar het soort motor waarin hij als brandstof dient: personenwagens, vrachtwagens, landbouwtrekkers, scheepsmotoren. Ze stellen allemaal andere eisen aan hun diesel. De zwaarste 'dieselsoorten' worden ook als stookolie in schepen gebruikt.

Stookolie
Brandstof voor schepen noemen we ook wel stookolie, een behoorlijk dikke vloeistof. Om het te kunnen gebruiken, moet het verdund worden. We zorgen ervoor dat de kwaliteit hoog en constant is en dat er geen afvalstoffen inzitten.

Kerosine
Zeeland Refinery maakt niet alleen brandstoffen voor transport op de weg of op het water, maar ook voor in de lucht. Kerosine is brandstof voor vliegtuigen en wordt dus gebruikt onder extreme omstandigheden. Zeeland Refinery zorgt ervoor dat kerosine op grote hoogte bij extreem lage temperaturen een veilige brandstof is. Je moet er niet aan denken dat de kerosine dan stolt of bevriest. We 'drogen' daarom het product door al het water eruit te halen.

Kerosine lijkt op 'ouderwetse' peteroleum, dat vroeger veel huishoudelijke toepassingen kende (koken, verlichten, verwarmen).

Andere producten

• Nafta: Zeeland Refinery levert nafta, een grondstof voor de kunststofindustrie, maar ook bekend als 'aanstekerbenzine'. Nafta wordt ook gebruikt om andere aardolie-producten te maken: propeen en etheen (grondstoffen voor bijvoorbeeld PET flessen).

• Zwavel: de zwavel die we uit onze brandstoffen halen, leveren we aan de kunstmest-, de rubber- en farmaceutische industrie.

• Oplosmiddelen: Total maakt speciale oplosmiddelen die gebruikt worden bij boorinstallaties en in de voedingsindustrie.

• Basis smeerolie: daarnaast maken we een prima basisproduct voor de fabricage van smeerolie.

• Waterstof: uit aardgas en water (stoom) maakt Zeeland Refinery waterstof. Dit product is een uiterst krachtige en schone brandstof die helaas nog maar weinig grootschalige toepassingen kent. Zeeland Refinery gebruikt dit product hoofdzakelijk zelf tijdens de fabricage van verbeterde en schonere brandstoffen uit aardolie. Door waterstof aan de producten toe te voegen worden ze schoner en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

• Asfalt en residu: als alle producten zijn gewonnen uit de ruwe aardolie (crude) blijft er een inktzwarte reststof over. Dit residu wordt verdund tot stookolie maar ook gebruikt in de asfaltindustrie, de dakbedekkingindustrie en in tal van andere sectoren.

Biobrandstoffen
Zeeland Refinery doet mee aan de ontwikkeling van biobrandstoffen. Een voorbeeld hiervan is biodiesel. Hierbij wordt plantaardige olie toegevoegd aan diesel. Dit klinkt eenvoudig, maar het is een uiterst uitgekiend proces om biodiesel te maken waarvan motoren niet binnen de kortste keren vastlopen. Ook aan benzine worden componenten van suikerbieten en suikerriet (ethanol) toegevoegd. 

Distributie
Al deze producten worden geleverd aan diverse afnemers. Het bekendste zijn natuurlijk tankstations langs de snelwegen, in de steden en dorpen. Op luchthavens leveren we onze kerosine aan vliegtuigen. Onze raffinaderij, gelegen aan de Westerschelde, is als het ware een tankstation voor schepen. Bunkerfirma's voorzien de zeeschepen van brandstof en daardoor zijn deze schepen snel weer 'op weg'.

 

Zeeland Refinery