Grondstoffen

Jaarlijks gebruiken we 9 miljoen ton grondstoffen. 7,5 miljoen ton daarvan is ruwe aardolie, 2,5 miljoen ton zijn halffabricaten, bijvoorbeeld van andere raffinaderijen.

Aardolie
Er bestaan verschillende soorten ruwe aardolie.

  • De lichtere zwavelarme Noordzeeolie waar veel benzine en diesel uitgehaald kan worden, maar relatief minder stookolie.
  • De zware olie uit het Midden Oosten. In deze olie zit relatief veel zwavel en veel stookolie. De producten die we uit deze olie halen moeten we dus meer zuiveren dan de producten die we uit Noordzeeolie halen.
  • Olie uit Rusland. Ook deze olie is zwaarder en bevat meer zwavel.

Aardgas en Waterstof
Aardgas is voor ons een belangrijke grondstof. Wij gebruiken het aardgas echter niet alleen om te verwarmen, maar vooral ook om waterstof te maken. Waterstof maken we in 3 fabrieken. Twee fabrieken zijn speciaal gebouwd om aardgas met behulp van stoom bij heel hoge temperaturen om te vormen in waterstof. De 3e fabriek maakt waterstof als een bijproduct bij het maken van Benzine.
We gebruiken waterstof om onze producten schoner te maken. De producten worden schoner doordat het waterstof extra energie aan het product geeft terwijl de hoeveelheid broeikasgas hetzelfde blijft. Ook wordt het product door toevoegen van waterstof milieuvriendelijker doordat zwavel en stikstof verdwijnen (minder zure regen). Ook 'kraken' we er de zware gasolie mee in onze hydrocracker. Dat betekent dat we minder stookolie maken en meer lichte brandstoffen die minder zwavel en stikstof bevatten en meer waterstof. Onze producten worden dus zuiverder en sparen daardoor het milieu.

 

Zeeland Refinery