VEILIGHEID VOOROP

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Zeeland Refinery. We doen er alles aan om een veilige werkomgeving voor onze medewerkers te creëren. Onze medewerkers moeten brevetten halen voor ze aan de slag mogen. Bovendien zorgt een werkvergunningensysteem ervoor dat we de risico's beter beheersen, werk goed plannen en geven we alle aandacht aan de veiligheid tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden. Onze eigen medewerkers en medewerkers van aannemers moeten dus vergunning hebben om een bepaalde klus uit te mogen voeren.

Veiligheid is ook: goede beschermende middelen zoals kleding. Onze mensen dragen bijvoorbeeld brandvertragende en vlamwerende overalls. Iedereen die in onze fabrieken aan het werk is, draagt een helm en een veiligheidsbril. Omdat we soms met hoge temperaturen te maken krijgen, zijn dat helmen die tegen een stootje kunnen.

In onze installaties zijn ook allerlei veiligheidsmaatregelen ingebouwd zoals brandblussystemen, signaleringssystemen, overdrukventielen, noodstopsystemen enzovoort.

Het belangrijkste op het gebied van veiligheid is echter het menselijk gedrag. We spreken van tevoren af hoe het werk uitgevoerd moet worden en controleren ook of het daadwerkelijk zo gebeurt. We analyseren incidenten en meldingen van onveilige situaties en/of gedrag. Onze medewerkers volgen regelmatig cursussen en bepaalde situaties worden ook in werkoverleggen besproken.

Veiligheid = veilige installaties en beschermende middelen + goede procedures die risico's uitsluiten + veiligheidsgedrag van iedereen die op de raffinaderij aan het werk is.

Veiligheid is ook goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten. We hebben een rampbestrijdingsplan en onze mensen weten precies wat ze moeten doen. Als er iets gebeurt, staat ons eigen brandweerkorps klaar om snel en goed op te treden. Vanzelfsprekend werken we ook intensief samen met de plaatselijke en regionale brandweer. Onze EHBO-ers en onze beveiliging maken de veiligheidscirkel rond.

 

Zeeland Refinery


Veiligheidsinstructie
Safety instructions


START Instructions