ANBI status Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Deze status is verkregen doordat de stichting het algemeen nut dient. Toetsing heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst. Status is toegekend op 24/08/2011. Deze status is van belang, omdat alleen giften aan ANBI’s fiscaal aftrekbaar zijn, ook voor andere bedrijven dan Zeeland Refinery.

 

ANBI-gegevens Stichting Zeeland Refinery

RSIN: 850869778

Adresgegevens: Stichting Zeeland Refinery, Luxemburgweg 1, 4455 TM Nieuwdorp - Stichting Zeeland Refinery, Postbus 210, 4380 AE Vlissingen

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Mevr. N.M.P. De Muynck, voorzitter
Mevr. C.A. van Aken, lid
Dhr. W.P. Lievense, secretaris en penningmeester

Beleidsplan:
Zie document ‘Beleidsplan Stichting Zeeland Refinery’

Beloningsbeleid:
Zowel leden van het bestuur als leden van de raad van advies ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
De stichting heeft als doel (oprichtingsakte, artikel 2):
'Maatschappelijke projecten in de omgeving van Nieuwdorp op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen de omliggende kernen van Nieuwdorp, financieel te ondersteunen; Projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te initiëren en of financieel te ondersteunen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk kan zijn.'

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Zie hierbij de jaarverslagen van 2011, 2012 , 20132014, 20152016, 2017, 2018.

 

Zeeland Refinery