AFVALSTOFFEN

Net als iedereen thuis, produceert Zeeland Refinery ook allerlei afvalstoffen. We proberen het ontstaan van afvalstoffen zo veel mogelijk te beperken. Waar mogelijk hergebruiken of recycleren we hout-, bouw- en sloopafval en papier.

Het raffinageproces is uitermate efficiënt. Er blijft alleen een kleine hoeveelheid sludge (een mengsel van zand, roest en olieachtig materiaal) over. Nadat we hier zoveel mogelijk water en olie uitgehaald hebben, wordt het door externe afvalverwerkers verwerkt (verbrand). Onze verantwoordelijkheid voor het afval houdt overigens niet op bij de bedrijfspoort. Onze afvalverwerkers moeten gerenommeerde, gecertificeerde bedrijven zijn die alle benodigde vergunningen hebben. We controleren deze bedrijven regelmatig.

 

Zeeland Refinery