GELUID

Zeeland Refinery is een zichtbaar bedrijf. Door onze hoge installaties, schoorstenen, fakkels en tanks vallen we op, zelfs tegen de achtergrond van de rest van het industriegebied.

Soms zijn we ook te horen. Als we af moeten fakkelen tijdens een fabrieksstoring of tijdens de 2 jaarlijkse stop, produceren we soms veel geluid. We proberen geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door geluidsisolatie aan te brengen bij pompen en compressoren. Als we echt overlast gaan veroorzaken, informeren we onze directe buren - de bewoners van Borssele, 's Heerenhoek en Nieuwdorp - met een informatiebulletin.

 

Zeeland Refinery