MILIEU EN ONZE PRODUCTEN

Zeeland Refinery beseft dat haar processen en producten belastend zijn voor het milieu. Om deze belasting zoveel mogelijk terug te dringen, neemt Zeeland Refinery tal van maatregelen. Zo worden emissies bij de productie teruggedrongen en verbeteren we de milieuprestaties van brandstoffen. Dat kan door innovatieve samenstellingen en chemische behandeling.

Door middel van onderzoek wordt gewerkt aan brandstoffen die voldoen aan strenge toekomstige emissienormen en steeds specifiekere eisen van de automobielindustrie.
Zeeland Refinery is een flexibele raffinaderij die veel grondstoftypes kan verwerken en een range van producten maakt. Zo produceren we bijna geen afvalstoffen, alleen eindproducten en halffabrikaten. Alle onderdelen die uit aardolie zijn te winnen worden benut, tot en met de zwavel. Die komt niet in het milieu maar gaat naar de rubber- en farmaceutische industrie. Lees meer hierover in de rubriek Onze producten.

Zeeland Refinery gooit dus bijna niets weg. Wat er wel aan afvalstoffen en emissies wordt gemaakt, wordt zo veel mogelijk buiten het milieu gehouden en verantwoord afgevoerd.

Nieuwe Brandstoffen
Nieuwe, meer duurzame brandstofproducten, zijn bijvoorbeeld biobrandstoffen. Hiervoor wordt plantaardige olie met diesel gemengd. Daardoor worden er minder fossiele brandstoffen gebruikt en wordt extra CO2-uitstoot voorkomen. Plantaardige brandstoffen komen voort uit de korte CO2-kringloop. Een plant haalt bij de groei even veel CO2 uit de atmosfeer als hij er bij verbranding weer aan teruggeeft. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die een CO2-kringloop hebben van miljoenen jaren.

Het bijmengen van plantaardige olie bij diesel klinkt eenvoudig, maar het is een uiterst uitgekiend proces. Biodiesel moet aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen zodat motoren niet beschadigd raken.
Ook aan benzine kunnen biologische componenten worden toegevoegd, zoals ethanol. Dat is, zeg maar, 'alcohol van suikerbieten' of van maïs.

 

 

Zeeland Refinery