MEERKEUZEREGELING

Zeeland Refinery stelt jaarlijks per medewerker een budget beschikbaar. Voor 2012 is dit 803 euro bruto. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast met de algemene verhoging die samen met de sociale partners wordt afgesproken.

De meerkeuzeregeling kan jaarlijks op meerdere manieren door de medewerker worden besteed. Hieronder een overzicht van deze manieren:

  • Netto terugvordering van betaalde vakbondcontributie
  • Aanvulling op wettelijk zorgverlof
  • Aanvulling op de reiskostenvergoeding woon-werk (afhankelijk van de afstand)
  • Fietsenplan
  • Storting in de levensloopregeling (vanaf 2013 in de vitaliteitsregeling)
  • Eenmalige bruto uitkering bij het salaris
 

Zeeland Refinery