OPLEIDINGEN

Verplicht en vrijwillig
Onze medewerkers volgen veel cursussen en opleidingen. Veel van die cursussen zijn wettelijk verplicht of verplicht gesteld vanuit Zeeland Refinery . Daarnaast kunnen onze medewerkers op verzoek ook cursussen en opleidingen volgen die niet (direct) functiegerelateerd zijn. We zien dat als een belangrijk middel om onze medewerkers de mogelijkheid te bieden zich te blijven ontwikkelen. Die 'vrijwillige cursussen' zijn dus niet altijd functie gebonden. Als zo'n cursus de kansen van de medewerker op de arbeidsmarkt vergroot, mag hij/zij die vrijwel altijd volgen: Vrijwillig studeren? Het werkt altijd beter!

Verplicht brevetsysteem
Het brevetsysteem is een bij Zeeland Refinery ingevoerd opleidingsplan voor ploegendienstmedewerkers, gekoppeld aan de loopbaanontwikkeling. We onderscheiden 5 verschillende brevetten, te weten het C, B, A, 1/2S en S-brevet. Ieder behaald brevet staat voor het hebben van vakkennis over een bepaald gedeelte van de raffinaderij waarin je werkzaam bent (Process 1, Process 2 of Offsites). Tevens wordt je na het behalen van een brevet automatisch gepromoveerd naar een hogere functie, als voorbeeld: na het behalen van een C-brevet wordt je gepromoveerd van Operator 4 naar Operator 3. De tijd die staat voor het behalen van alle brevetten is gemiddeld 7 tot 10 jaar. Wanneer je al deze brevetten hebt behaald ben je dus een allround operator in dat gedeelte van de raffinaderij waarvoor je bent aangenomen.

 

 

Zeeland Refinery